torsdag 31 augusti 2017

Potentiell koldioxidbesparing

I Energimyndighetens rapport kring potentiell besparing vid laddpunkter likt de vi installerat kan man läsa att vi medlemmar kan spara (givet att alla kör ungefär som "normalbilisten i Sverige) 101 ton koldioxid per år!

(Hela rapporten här)


Från rapporten

Icke - publik normalladdning


Den icke-publika laddpunkten vid elfordonets huvudsakliga parkeringsplats är den viktigaste laddpunkten och antas motsvara 90% av överförd energi till ett elfordon. Ett genomsnittligt fordon antas köra 1240 mil per år.

En icke-publik laddpunkt för normalladdning bidrar därmed till en årlig reduktion av 1630 kg CO2-ekvivalenter per laddpunkt. Antalet laddpunkter som kan tillgodoräknas i klimatvärderingen är det antal ladduttag av standarden Typ 2, Mode 3. Den årliga beräknade utsläppsminskningen blir således:Källor:: Figenbaum et al,, 2014;; Idaho National Laboratory,, 2015;; Trafikanalys,, 2015 ; Wood et al,, 2017.