fredag 22 september 2017

Anläggningen överlämnad

Nu har NewEl överlämnat anläggningen till oss och den som nu önskar kunna fjärrstyra sin laddbox eller eluttag kan snart börja göra det. Styrelsen kommer inom kort att dela ut ett Småbjörksblad med detaljer hur du ska gå till väga.

Dock visar det sig att vi inte får kontakt med några laddare. Vi har förstått att någon stängt av den med jordfelsbrytaren intill. DET ÄR INTE TILLÅTET. För att anläggningen ska fungera som det är tänkt måste vi kunna logga in på dem och konfigurera, uppdatera och knyta till medlem. Om du vet att just din eller din grannes laddare är avslagen – se till att den får ström och kontakta istället styrelsen för att kunna logga in på den och slå av den därifrån. Samma sak med de wifi-extenders som sitter i några garage. De måste alltid vara inkopplade och ha ström.

Efter att vi delat ut brevet kommer vi slå av all belysning och själva laddaren. Vi har redan gjort det på de laddare som är utomhus. Därefter kan den som vill aktivera belysning och laddare på sitt egna konto. Schukouttagen (220V) kommer fortsättningsvis vara påslagna.

Styrelsen kommer också sammanställa slutrapporten till Klimatklivet för att kunna få ut resten av det utlovade stödet.